Tvrtka


NET Media međunarodne usluge d.o.o.
VAT broj: HR39220099203
OIB broj: 39220099203

Sjedište i ured
Starčevićeva 2, 21000 Split, Croatia
Kopilica 5b, 21000 Split, Croatia

Registracija
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu.
MBS: 060277288

Član uprave
Vladan Strigo

Temeljni kapital
373.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Banka
HR0224840081106011288
Raiffeisenbank Austria d.d.

Kontakt
Email: hello at netmedia.agency
Telefon: +385 21 245 256