Softver

Cilj sam po sebi nije realizirati projekt kao takav, nazvan ERP, CRM ili neki drugi tip poslovnog sustava. Vaše poslovanje i tvrtku tretiramo kao proizvod, gdje zajedno i kontinuirano identificiramo najveće prilike i načine gdje možemo što brže stvoriti vrijednost. Kontaktirajte nas

Digital

Prošli ste esksperimente s digitalnim agencijama, imali ste već neke direktno angažirane ili zaposlene resurse? Ostvarili ste neke rezultate?

Zaostajete sa sadašnjom organizacijom sa vlastitim timom ili vanjskom tvrtkom? Javite nam se ako ste spremni za idući korak.
Kontaktirajte nas

Kako radimo?

Vrijeme na prvom mjestu. Konkretna i fleksibilna suradnja.
Kako radimo

Tehnologija

Produkciju web platformi i poslovnih sustava baziramo na ASP.NET CoreASP.NET MVC platformi. iOS i Android mobilne aplikacije s React Native, a front-end razvoj na ReactJS. Preferirana baza nam je SQL Server. Izbor za Cloud okruženje nam je Azure i AWS.

 

Kontaktirajte nas danas!

Ovdje ste s razlogom. Popričajmo.

Kontakt